logo-gemeente-deventerlogo_caop


Uitnodiging voor ronde tafelgesprek ‘Arbeidsmarktpositie van LHBT’s in Deventer’

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Deventer, De Werkgroep Diversiteit Deventer en het CAOP nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan een ronde tafelgesprek met werkgevers en maatschappelijke instellingen, gemeente en onderwijsinstellingen uit de gemeente Deventer over de positie van de lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen en transgenders (LHBT’s) op de Deventer arbeidsmarkt.

Locatie: Stadhuis Deventer
Datum: 6 december
Tijd: 15.00 – 17.30 uur.

De gemeente Deventer is een van de 42 regenbooggemeenten die Nederland telt. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ heeft de gemeente Deventer zich bereid verklaard een impuls te geven aan het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s. Er is weinig informatie beschikbaar over de arbeidsmarktpositie van LHBT’s op landelijk en lokaal niveau. De gemeente Deventer heeft daarom het CAOP opdracht gegeven voor een informatieve bijeenkomst naar gelijke kansen van LHBT’s op de lokale arbeidsmarkt.

Wij hopen dat deze bijeenkomst inspirerende ideeën oplevert voor de betrokkenen in de stad Deventer waarmee deze – indien nodig – verdere activiteiten kunnen ontwikkelen.

Centrale vraag voor de bijenkomst is: Hoe is het gesteld met de LHBT’s op de arbeidsmarkt in Deventer?
Vandaar dat we graag met u in gesprek willen gaan over dit thema.

Opzet van de bijeenkomst

  1. 15.00 uur: inloop
  2. 15.15 uur: welkomstwoord door Jan Jaap Kolkman over de ambitie van de gemeente Deventer wat betreft de emancipatie van LHBT’s.
  3. Toelichting op de bijeenkomst door Jos Fleskes, voorzitter Werkgroep Diversiteit Deventer
  4. Introductie op de vraagstelling door Zeki Arslan / Jo Scheeren van het CAOP
  5. Ronde tafelgesprek o.l.v. Jos Fleskes
  6. Conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Deventer
  7. 17.30 uur: einde bijeenkomst.

Graag horen we van u of u in de gelegenheid bent aan dit rondetafelgesprek deel te nemen. U kunt zich aanmelden bij de heer Zafer Aydogdu, e-mail: z.aydogdu@deventer.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u mailen of bellen naar:
Zeki Arslan, 06-55307253, z.arslan@caop.nl
Jo Scheeren, 06-22652523, j.scheeren@caop.nl

Hoogachtend,

Jos Fleskes
Voorzitter Werkgroep Diversiteit Deventer

Geef een reactie