De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het ondernemerschap in heel Europa, vestigen de aandacht op voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede werkwijzen, creëren een beter besef van de meerwaarde van ondernemerschap en dienen ter aanmoediging en inspiratie van potentiële ondernemers.

Er zijn vijf categorieën:

  • Bevordering van de ondernemingszin:

erkent initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau die de ondernemingszin van vooral jonge mensen en vrouwen bevorderen.

  • Investering in ondernemersvaardigheden:.

erkent initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau om ondernemende en managementvaardigheden te verbeteren.

  • Verbetering van de bedrijfsomgeving:

erkent innovatieve beleidsvormen op nationaal, regionaal of lokaal niveau die de oprichting en groei van ondernemingen bevorderen, wetgevende en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigen en het principe “Denk eerst klein” ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen implementeren.

  • Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:

erkent beleidsvormen en initiatieven die op nationaal, regionaal en lokaal niveau ondernemingen en vooral kleine en middelgrote bedrijven aanmoedigen om de beschikbare marktmogelijkheden zowel binnen als buiten de Europese Unie beter te benutten.

  • Verantwoord en inclusief ondernemerschap:

erkent nationale, regionale of lokale initiatieven van overheidsinstanties of openbare/private samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kleine en middelgrote bedrijven. Deze categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

De Grote Prijs van de Jury kan uit elke categorie komen en wordt toegekend aan de inzending die wordt beschouwd als meest creatieve en inspirerende ondernemerschapsinitiatief in Europa.

Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat samenwerkingsverband bent in een van de lidstaten van de EU, de geassocieerde landen in het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie IJsland, Noorwegen, Servië of Turkije en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen twee jaar de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen! Er zijn twee selectiefasen; pas nadat de kandidaten met succes de eerste, nationale selectiefase hebben doorlopen, kunnen zij in aanmerking komen voor de Europese Awards. Een vooraanstaande jury selecteert de

Een initiatief van de Europese Commissie,

DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Meer informatie..

Geef een reactie