Voor de invulling van het toekomstige Nieuwe Energie programma 2017-2023 willen zeven kernpartners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties graag gebruik maken van kennis, ideeën en wensen vanuit ‘het veld’. Door met u samen te werken vergroten we het draagvlak en het succes van ons nieuwe beleid. Het energiebeleid focust zich op vijf thema’s. Op deze webpagina horen we graag uw input over het deelthema ‘duurzame bedrijven’.

Bij  vragen kunt mailen naar . D.v.Keulen@overijssel.nl

Lees meer…

Geef een reactie