Op donderdag 29 juni organiseren Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over Deventer en de Hanze. De lezing wordt gegeven door professor Hanno Brand (Rijksuniversiteit Groningen) en Harry Webers (initiatiefnemer De Nieuwe Hanze) en vindt plaats om 20.00 uur in het auditorium van het stadhuis. De lezing is gratis toegankelijk.

De Hanze en economische ontwikkeling
Door de strategische ligging langs belangrijke weg- en waterwegen en de jaarlijkse cyclus van jaarmarkten was Deventer een van de belangrijkste Hanzesteden in de Nederlanden. In de lezing ‘Deventer en de Hanze’ gaat professor Hanno Brand in op hoe Deventer economisch belang verbond met het Hanze lidmaatschap en hoe de stad en de Hanze anticipeerden op een veranderende economische en bestuurlijke omgeving. Daarnaast vertelt hij over de mythes die zijn ontstaan over het middeleeuws netwerk van steden en kooplieden, die niet overeenstemmen met de historische realiteit. Zo was de Hanze geen verbond, niet bepaald vredelievend en ook geen solide samenwerkingsverband.

In het tweede deel van de lezing wordt het rijke Hanzeverleden van Deventer verbonden met het heden en de toekomst. Harry Webers, initiatiefnemer en aanjager van ‘De Nieuwe Hanze’, heeft de overtuiging dat inwoners van steden hun historie goed moeten kennen, om sterk(er) te staan in de toekomst. De Nieuwe Hanze richt zich op intensivering van de handel en op samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Oude Rijnlandse Hanzewaarden komen weer centraal te staan: verbondenheid en samenwerking, durf en lef, ondernemerschap en gemeenschapszin.

Hanno Brand
Prof. dr. Hanno Brand studeerde geschiedenis van de middeleeuwen en werkte o.a. als onderzoeker en docent aan de Universiteit van Gent, Duits Historisch Instituut in Parijs en Rijksuniversiteit van Groningen. Hij richtte het Hanze Studie Centrum op en is sinds 2017 bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Harry Webers
Harry Webers studeerde Milieuhygiëne/Waterzuivering en was 10 jaar algemeen directeur van Wittenveen+Bos . In 2013 trad hij terug als directeur van het ingenieursbureau en besloot om zich meer op stimulering en werkgelegenheid in Oost-Nederland te richten. Hij is initiatiefnemer van De Nieuwe Hanze en zette de Stichting Hanzefonds op ter stimulering van initiatieven op gebied van kunst en cultuur, wetenschap en maatschappij.

Lezingenreeks
De lezing is onderdeel van de historische lezingenreeks in het seizoen 2016-2017. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal waarbij wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving of een actuele tentoonstelling .

Programma
Bezoekers zijn op donderdag 29 juni welkom in het auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen. Vol is vol.

 

Geef een reactie