IMC Basis zoekt nieuwe partners in Deventer

IMC Basis is gebaseerd op de succesformule van IMC Weekendschool, namelijk kinderen inspireren en uitdagen om de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden en hen zelfkennis en toekomstperspectieven aanreiken. IMC basis wordt aangeboden binnen het reguliere onderwijs in groep 7/8 op basisscholen in middelgrote gemeentes, in sociaal economisch zwakkere wijken. Bij IMC Basis ontwikkelen de kinderen een brede blik op de wereld, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, en vele vaardigheden zoals discussiëren, debatteren, presenteren, conflict oplossen.

De kern van IMC Basis is dat leerlingen en inspirerende vakexperts elkaar tijdens de lessen ontmoeten. Leerlingen verkennen samen met deze enthousiaste professionals verschillende vakgebieden door zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’ en op excursie te gaan naar diverse werkplekken. In het twee jarig curriculum volgen leerlingen o.a. vakken als journalistiek, politiek, kunst, ondernemen, geneeskunde, recht en maken ze kennis met vele beroepen.

Door twee werelden met elkaar in contact te brengen, inspireert IMC Basis niet alleen de leerlingen en de gastdocenten maar ook bedrijven en organisaties door hen te vragen hun competenties op een andere manier in te zetten. Partnerbedrijven en -organisaties krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

Om IMC Basis tot een succes te maken streven wij ernaar om een breed draagvlak in de buurt te creëren. Dat betekent dat we op zoek zijn naar lokale partners die geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken om dit programma op te zetten in Deventer zodat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten bij OBS De Flint en Kindcentrum Rivierenwijk. Dit kan door middel van het aanbieden van gastlessen of een financiële bijdrage.

http://www.imcweekendschool.nl/imc-basis/imc-basis

Geef een reactie