De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling.

Lees meer hierover…