Op dinsdag 12 juni van 14.30 – 17.30 uur organiseren de provincies Overijssel en Gelderland, KvK en RvO de informatiebijeenkomst MIT R&D samenwerkingsprojecten. De bijeenkomst vindt plaats in het Sport- en Belevingscentrum De Scheg, Piet van Donkplein 1, 7422 LW Deventer.

Deze informatiebijeenkomst is voor ondernemers, in de provincies Gelderland of Overijssel, die geïnteresseerd zijn in subsidie voor innovatieve samenwerkingsprojecten binnen de topsectoren High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT, Agro en Food, Life Science en Health, Chemie, Energie inclusief Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Ondernemers uit Overijssel en Gelderland die actief zijn in de topsectoren Water, Logistiek en Creatieve Industrie kunnen gebruik maken van de landelijke MIT regeling (vangnet).
De regeling ‘MIT R&D samenwerkingsprojecten’ wordt in Oost Nederland uitgevoerd door de provincies Overijssel en Gelderland en is gelinkt aan MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Doel van de bijeenkomst is om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de voorbereiding van hun aanvraag voor de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten. De ervaring leert dat niet alle aanvragen aan de vereiste criteria voldoen. De Roadshow MIT helpt ondernemers op weg bij het opstellen van een goed onderbouwde aanvraag en de te volgen procedure. De bijeenkomst biedt ook een mooie gelegenheid tot netwerken en meer te leren over het innovatieproces. Ondernemers kunnen onderling hun MIT-ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten opdoen.

Het betreft een tenderregeling die loopt van 2 juli, 9.00 uur tot en met 6 september, 17.00 uur.

Meer info…