Provincie Overijssel roept innovatieve ondernemers [start-ups e/o bestaande bedrijven; al dan niet samenwerkend] op om producten en diensten te ontwikkelen voor vraagstukken zoals het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en de verkeersveiligheid in Overijssel. Samen werken aan de uitdagingen van Overijssel. Dat is het uitgangspunt van Startup in Residence waarvoor de inschrijving op maandag 17 september van start gaat.

Provincie Overijssel heeft zes vraagstukken opgesteld waaraan wordt gewerkt met Startup in Residence:
• Onderwatermonitoring: de provincie zoekt nieuwe manieren om onder meer de staat van oeverbescherming en kunstwerken onder water te meten.
• Zwemwaterkwaliteit: de provincie wil de kwaliteit van het zwemwater nauwkeuriger en sneller kunnen meten. Ook wil de provincie beter voorspellen wanneer er te veel bacteriën in het zwemwater komen.
• Inspecties kunstwerken: de provincie zoekt een oplossing die zorgt voor efficiëntere en objectievere inspecties van bruggen, viaducten en sluizen.
• Monitoring natuur: de provincie zoekt een oplossing om te onderzoeken of de doelen van het natuurbeleid worden behaald. Ook wil de provincie weten hoeveel en wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen.
• Verminderen overlast voormalige Vliegbasis Twente: Op een deel van het terrein van de voormalige vliegbasis is overlast door hangjongeren, crossen met auto’s en vandalisme. De provincie zoekt een betaalbare oplossing waarmee het gebied toegankelijk blijft, maar de overlast voor natuur, medegebruikers en omwonenden wordt tegengegaan.
• Snelheidsverschillen fietsers: Met de komst van de elektrische fiets zijn de snelheidsverschillen tussen de verschillende fietsers toegenomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De provincie zoekt slimme oplossingen om de veiligheid van fietsers op dit punt te verbeteren.
Naast deze vraagstukken is er ook de mogelijkheid om mee te doen met een wildcard. Dit is bedoeld voor ondernemers die een innovatie hebben die bijdraagt aan de uitdagingen van de provincie op een ander vlak dan in de vraagstukken wordt beschreven.

Lees meer….