Beste Relatie/Collega,

Wij zijn verheugd u te informeren dat mbo-instelling Aventus per 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter van het college van bestuur heeft. Jos van Deursen brengt veel bestuurlijke ervaring met zich mee van organisaties in verandering. Hij heeft de afgelopen 11 jaar als interim-manager op bestuurs- en directieniveau veel ervaring opgedaan in de sectoren openbaar bestuur, veiligheid en onderwijs. Hij heeft hart voor het onderwijs en hierin de afgelopen jaren diverse functies vervuld in het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. Van Deursen was in 2008 – 2009 lid van het college van bestuur van de hogeschool Windesheim met de portefeuille bedrijfsvoering. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Windesheim Flevoland. Na het Stedelijk Gymnasium Arnhem (2012 – 2013), is hij gedurende een aantal jaren (2014 – 2016) rector geweest van het Lorentz Lyceum in Arnhem. In 2018 is hij directeur geweest van het instituut social work van Hogeschool Rotterdam. In deze rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw onderwijsconcept. Op dit moment is hij rector van het Niftarlake College in Maarssen.

Als voorzitter van de raad van toezicht ben ik verheugd met zijn benoeming. In de persoon van Jos van Deursen halen we een inspirerende en op verbinding sturende bestuursvoorzitter in huis om Aventus verder te versterken en nadrukkelijker op de kaart te zetten. Aventus is een belangrijke scholingspartner in de regio om in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten te bouwen aan een duurzame en toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Met de komst van Van Deursen is het college van bestuur weer op volle sterkte. Samen met Ellen Marks gaat hij leidinggeven aan de onderwijsinstelling en op bestuurlijk niveau Aventus vertegenwoordigen in de regio.

Met vriendelijke groet,

Hein Dijkstra
Voorzitter raad van toezicht
Aventus