Graag brengen wij het volgende bericht onder uw aandacht:

Overijssel gastheer Congres 2019 Nederlandse Vereniging Binnenhavens

Op 1 november vond in Lelystad het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) plaats, met als thema ‘de nieuwe stroming’. De verbindende rol van binnenhavens stond centraal; de samenwerking met de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie en de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden. In enkele mini-colleges werd, vanuit de theorie en de praktijk, in gezoomd op de kansen voor gebiedsontwikkeling.

Op het eind van de middag vond de aankondiging plaats van het NVB jaarcongres 2019. Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle zijn de organisatoren van dit congres, samen met POLO (Port of Logistics Overijssel). Overijssel is de trotse gastheer van het jaarcongres 2019. Op Youtube is de vooraankondiging te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=SBSbcaeA2Vk

Deventer heeft de ambitie om de haven een prominentere rol te geven in de regionale economie. Om krachtiger naar buiten te treden hebben we daarom de samenwerking gezocht en gevonden met de andere Overijsselse havens, Port of Zwolle en Port of Twente, en de provincie Overijssel. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Dit voorjaar hebben we samen de regionale binnenhavens gepresenteerd op de Break Bulk Beurs in Bremen. Het was een logische stap en bevestiging van de samenwerking, ook gedrieën het NVB congres te organiseren in 2019.

Noteert u 4 oktober 2019 alvast in uw agenda?