People Analytics in het Deventer Ziekenhuis

Dinsdag 9 juli 2019 | 15.00 – 17.00 uur | Deventer Ziekenhuis | 17 aanwezigen

Om 15.15 uur is iedereen welkom geheten, waarna meteen is gestart met een korte rondleiding door het ziekenhuis. Nienke Hofste (Adviseur HR beleid & Organisatieontwikkeling) heeft daarna kort de missie van het Deventer Ziekenhuis gepresenteerd met de bijbehorende kernwaarden: Open, Bevlogen en Mensgericht. Op basis van deze missie heeft de afdeling HR onlangs de vernieuwde visie op Human Relations aan de organisatie gepresenteerd. In deze visie staat de medewerker als mens centraal. Om deze visie te concretiseren, werkt de HR afdeling met een employee journey waarin bij alle contactmomenten tussen medewerker en HR sprake moet zijn van een 9+ ervaring. Saskia Schaapveld (Adviseur People Analytics) heeft vervolgens de visie op en de stand van zaken ten aanzien van People Analytics in het Deventer Ziekenhuis toegelicht.

Om 16.30 uur heeft Bart Uijttenboogaart (PurpleHRM) de zaal meegenomen in de wereld van HR analytics. PurpleHRM helpt organisaties bij het beter benutten van HR informatie voor operationele- tactische- en strategische vraagstukken.

De demo-omgeving van PurpleHRM is te benaderen via deze link. Je kunt ook gebruik maken van een gratis online webinar waarin je de demo zelf kunt bekijken mét uitleg.