De Deventer Kring Werkgevers heeft tot doel het behartigen van de belangen van de grotere organisaties in Deventer en het delen van kennis binnen de organisaties. De werkgeversorganisatie heeft de wens uitgesproken voor een moderne online identiteit om de doelstellingen te realiseren.

Om deze vernieuwde online identiteit aan te nemen is besloten om de studenten van het ROC Aventus van de opleiding Mediamanager een plan te laten schrijven. De studenten zullen een plan schrijven voor de DKW algemeen en voor de volgende subkringen: maakindustrie, controlling, HRM, assistants en ICT. De studenten starten met het inventariseren van de huidige situatie en de wensen voor de toekomst door middel van interviews met de voorzitters van de subkringen en de leden van het bestuur. In week 26-2020 zullen de studenten een plan aanleveren. De verwachting is dat we na de zomer tot uitvoering van het plan kunnen gaan.

Om een concrete start te maken met de invulling van de online identiteit zullen de studenten een podcast maken. Voor deze podcast zoeken wij bedrijven die begin juni een halfuur in de agenda vrij kunnen maken om samen met de studenten een podcast te maken.

Verdere informatie vindt u in de bijlage (Online identiteit DKW – podcast). In de bijlage vindt u tevens de mogelijkheden u aan te melden voor deelname.