Doelstelling

Onderdeel van de Deventer Kring van Werkgevers is de subkring HRM voor managers en professionals die met elkaar ontwikkelingen en thema’s binnen het vakgebied bespreken.
De subkring biedt HR(D) Managers en Adviseurs een plek om elkaar te leren kennen en samen een verbreding en verdieping van het vakgebied te realiseren. Om dit mogelijk te maken organiseren we meerdere keren per jaar bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten sluiten uiteraard ook aan bij de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in Deventer en omgeving.

Contactpersoon

Ajla Mandic (HR Adviseur Humanitas)
Email:  Mandic@humanitasdeventer.nl
Telefoon:  0570-728633

Doelgroep

Managers en professionals die zich bezig houden met het Human Resource beleid van een bedrijf of organisatie. In de regel de HR(D) Manager/Adviseur.
Zowel HR(D) Managers en (Senior) HR Adviseurs van de grote ondernemingen en instellingen in en om Deventer als ook de managers en professionals die bij een MKB onderneming in en om Deventer verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid.

Activiteiten

DK-HRM bijeenkomst 27 maart 2018

Deventer; de stad als Werkplek.

Dinsdag 27 maart was de kenniskring DKW-HR te gast bij het Ondernemershuis.
Onderwerp van de bijeenkomst was: de stad als werkplek.
Het was enorm leuk dat er weer een aantal nieuwe deelnemers waren! We zijn dan ook gestart met een voorstelronde.
Het tekort aan talenten loopt hard op, veel onvervulde vacatures. Deze trend zet zich de komende jaren door. In Deventer is het niet anders. Uit onderzoek blijkt dat Informatiestad Deventer de komende drie jaar naar 2.000 ICT-talenten op zoek moet om de bruisende bedrijvigheid bij te kunnen houden. De gemeente, bedrijfsleven en onderwijs gaan op een ANDERE manier kijken naar dit vraagstuk. Hoe kunnen wij het SAMEN dit vraagstuk hanteerbaar maken. Reguliere oplossingen zijn niet afdoende, dit vraagt om sociale innovatie. Een andere manier kijken naar het vraagstuk en vooral meer gebruik maken van het aanwezige sociaal kapitaal in de stad. Ook de aanwezige capaciteit van talenten (studenten, inwoners en werkenden) effectiever inzetten. Niet denken vanuit het instituut, maar de kracht van de stad Deventer.
Tijdens de bijeenkomst zijn we in gegaan op het idee om deze manier van werken breder in te zetten en over organisatiegrenzen heen te gebruiken zodat we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
Er werd dus echt iets gevraagd van onze expertise!
Na de presentatie van Alfred Liefers zijn we onder leiding van Marieke Langenberg in groepjes uit een gegaan om de verschillende punten verder uit te werken vanuit ons oogpunt gezien. Daar kwamen verassende punten uit. Al deze punten zullen meegenomen worden naar het algehele plan van aanpak.
Bij elke volgende bijeenkomst zal Alfred een kleine update geven van het proces en traject.
Uiteraard is er informeer afgesloten met een hapje en drankje.

p.s. wil je meer weten over dit vraagstuk en de uitkomsten? Mail: g.pusceddu@rensinkbv.nl

    


DK-HRM bijeenkomst 19 september 2017

Op 19 september kwamen de HR-professionals van DKW-HRM voor de derde keer dit jaar bij elkaar.
Ze waren op uitnodiging van Gerdy Pusccedu bij Rensink Vastgoedonderhoud. Gerdy vertelde over het personeelsbeleid en haar manier om contact te houden met de medewerkers op de projecten. Ook het seizoensgebonden werken en het tekort aan vakkrachten werd besproken. Tijdens de rondleiding door de timmerfabriek kregen de leden te zien waar onder andere de kozijnen werden gemaakt en gespoten.
Marion Bökkerink – De Koning van Antonia Advocaten en Audrey Rouweler van VerzuimService Desk namen de groep mee in de ontwikkelingen van de Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe Arbowet. Het zijn twee wetten die iets vragen van de HR professional.
In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2 fasen ingevoerd. De wet over ontslag, transitievergoeding en (tijdelijke) arbeidscontracten kenmerkte zich door vele onduidelijkheden en riep bij de invoering veel vragen op. Besproken is hoe dat nu twee jaar na de invoering is. Ook werd er de jurisprudentie over deze wetgeving besproken.
De nieuwe Arbowet is recent, 1 juli jl., ingegaan. Het basiscontract, de verplichte melding van beroepsziekten, de rol van de ondernemingsraad en de handhaving van de inspectie op preventie. Dit alles kwam aan bod en gaf de leden inzicht in alle veranderingen in de Arbowet.
Ter afsluiting gaf Eline Bleijswijk een pitch over de Saxion Parttime School.

  


DK-HRM bijeenkomst 13 juni 2017

Verslag Maartje Patist:

Dinsdagmiddag 13 juni kwamen weer HR-professionals samen tijdens de DK-HRM bijeenkomst. We waren deze keer welkom bij Hans van der Zalm van Digiwerkt. Na het ontvangst met een gezonde smoothie verzorgd door KonnecteD, werd de bijeenkomst afgetrapt. Na de gebruikelijke voorstelronde, gaf Hans een presentatie over Digiwerkt. Hij vertelde over het werk wat de organisatie levert en ons leidde ons later rond door het bedrijf, we kwamen onder andere in de kelder waar het archief is gevestigd!

Na de rondleiding gingen we in twee groepen uiteen. Hierin bespraken we HR-vraagstukken. Voorbeelden hiervan waren: Strategische Personeelsplanning en HR KPI’s. Er kwam een leerzame en interessante discussie binnen de groepen opgang. Na afronding van deze discussie was er een kort podium voor Tim Klaver van Fast Forward. Hij vertelde over hun dienst die trainees aan bedrijven koppelt. Hierna was het tijd voor de borrel. Om vijf uur liep de bijeenkomst op zijn eind en vertrokken de deelnemers met een lekker en handig presentje van Digiwerkt. Op naar de volgende bijeenkomst op dinsdag 19 september van 15.00 tot 17.00 uur!

  


DK-HRM bijeenkomst 17 maart 2017

Verslag Maartje Patist:

Een select gezelschap van geïnteresseerde HRM- medewerkers bezocht de lunch bijeenkomst “De internationale medewerker in Deventer” van 17 maart. De HRM-professionals herkenden veel van de cultuurverschillen die in Candida Snows workshop over “cultural awareness” aan bod kwamen. Aan de hand van sprekende en soms tot glimlachen verleidende anekdotes uit de praktijk, aangevuld met een theoretische onderbouwing werd de Nederlandse cultuur op de werkvloer vergeleken met die van andere landen.

De toegenomen globalisering en de verandering in leeftijdsopbouw van personeelsbestanden bij bedrijven maakt nadenken over internationalisering binnen het HRM-domein steeds relevanter. Dit is de reden waarom de DKW dit onderwerp op de agenda heeft gezet.

DKW heeft hiervoor contact gezocht met Solange Panayotopoulos van Saxion dat met het Connect Programma internationale afgestudeerden van Saxion en de Universiteit van Twente voorbereidt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Melissa Tutmann en Raimondas Krolias, beiden Internationaal en afgestudeerd, legden uit wat zij met hun internationale achtergrond kunnen betekenen voor bedrijven en wat hun belangrijkste drijfveren zijn om in Nederland te werken.

Om het programma compleet te maken heeft Michelle Ekkelkamp van het Expat Center Twente een toelichting gegeven op het dienstenpakket voor ondernemers die internationale medewerkers in dienst(willen) nemen. Dit pakket is ook bestemd voor de partners en eventueel hun kinderen. Het expatcenter neemt ondernemers hiermee veel werk uit handen. Ondernemers uit Deventer kunnen zowel gebruik maken van het Expat Center in Wageningen als in Twente.