Over de Deventer Kring Werkgevers

Deventer Kring van Werkgevers (DKW), de zeer vitale Deventer werkgeversorganisatie van 130 grote bedrijven en instellingen en actieve subkringen: DKC (Deventer Kring Controllers) DK-HRM (Deventer Kring Humanresourcesmanagement) DKA (Deventer Kring Assistants) en DKM (Deventer Kring Maakbedrijven)

De DKW onderhoudt talloze contacten met de Deventer maatschappelijke en sociaaleconomische instellingen, zoals MKB en KvK, PM en Gemeente Deventer. Ook bij grote maatschappelijke acties en evenementen speelt de DKW een actieve rol.

Met deze site wil de DKW u zo goed mogelijk op de hoogte houden van het laatste (werkgevers)nieuws. Niet alleen nieuws uit de DKW-gelederen, maar ook uit Deventer, de regio Stedendriehoek en landelijk (bedrijfs)nieuws.

DOELSTELLINGEN

Doelstelling

De DKW is kort na de 2e Wereldoorlog opgericht door de grote werkgevers van de stad. Zij vonden elkaar in het dienen van het algemeen belang voor de stad Deventer. Sindsdien is de DKW uitgegroeid tot een werkgeversvereniging met 130 leden in de gemeente Deventer en directe omgeving. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is: Gezamenlijke Belangenbehartiging voor een vitaal Deventer ondernemingsklimaat.

LOBBY ACTIVITEITEN

Lobby-activiteiten

Om de doelstelling te bereiken worden verschillende activiteiten uitgevoerd: lobby, kennis delen & netwerkversterking tussen de leden en projecten initiëren die de economische structuur van Deventer versterken. Bij de lobby wordt intensief samen gewerkt met andere Deventer maatschappelijke en sociaal economische instellingen, zoals MKB Deventer, Bedrijvenparkmanagement, VNO-NCW en gemeente Deventer. Deze samenwerking zal op korte termijn verdiept worden met als doel gezamenlijk de thema’s: stadsmarketing, arbeidsmarkt, Big data & Innovatie, duurzame gebiedontwikkeling, proeftuinen wet- en regelgeving en smart city & smart factories in Deventer goed op de kaart te zetten.

Netwerkversterking

De DKW organiseert de volgende bijeenkomsten voor haar leden:

 

  • Ledenbijeenkomsten
  • Lunchbijeenkomsten
  • Netwerkborrels
  • Nazomerbijeenkomst
  • Themabijeenkomsten in subgroepen; DKC, DKA, DKM, DK HRM